De eerste hittegolf van dit jaar is op komst. Voorkom computerproblemen. Warmte in een systeem, zowel desktop als laptop kan grote problemen geven bij hitte. Zorg dat je kunt blijven werken.

Een computer wordt warm. Met name de CPU, de rekeneenheid, wordt erg warm bij gebruik. En dat hoeft niet eens intensief gebruik te zijn. Een goed onderhouden computer heeft voldoende koelingscapaciteit om die warmte af te voeren. Meestal worden daar ventilatoren voor gebruikt.

Tijdens gebruik wordt koele lucht aangezogen in je systeem en wordt langs de onderdelen gevoerd die warm worden. Die lucht wordt daardoor opgewarmd en moet worden afgevoerd. Meestal gaat dat door een ventilator die de lucht via koelribben afvoert door een ventilatie-uitgang. Is die route geblokkeerd, dan kan hij dus zijn warmte niet kwijt. Bij het aanzuigen van koele lucht komen ook stofdeeltjes en haren mee naar binnen en die kunnen aan de uitgang een blokkade opwerpen. Vooral in stoffige omgeving en met huisdieren in de buurt gaat dat erg snel.

Bij een onderhoudsbeurt wordt je systeem geheel uit elkaar gehaald en de 'luchtwegen' gereinigd. Vooral de overgang van de CPU naar het koelblok is belangrijk. Er wordt koelpasta gebruikt om de aansluiting te optimaliseren. Deze pasta raakt na verloop van tijd uitgedroogd en voldoet dan niet meer. Pasta vervangen is dan ook een belangrijk onderdeel van deze onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast wordt natuurlijk het opgehoopte stof en haren verwijderd. Dat lukt niet door er maar een beetje in te blazen of de stofzuiger tegenaan te houden.

Vooral als de omgevingstemperatuur hoog is, is een optimale route van belang. Er zal dan meer warmte moeten worden afgevoerd. Zorg dus dat er geen hindernissen worden opgeworpen om die warmte kwijt te kunnen. Aan de buitenzijde mag er geen blokkade aanwezig zijn. De inlaat van koele lucht moet schooon zijn, evenals de uitlaatpunten. Is dat niet het geval, dan zullen de ventilatoren dat zeker laten horen want die worden tempertuurgestuurd. Hoe warmer de vitale onderdelen, hoe harder ze gaan draaien.

Lukt dat onvoldoende, dan zal het systeem afsluiten, als de sturingselectronica dat nog voor elkaar krijgen. Gaat dat opwarmingsproces te snel, dan kan hij zelfs vastlopen omdat het afsluitproces niet kan worden afgewerkt.

Daarom zeker nu: Afspraak maken.